40 50 63 30

Priser & Vedtægter

Bøvling Varmeværk's Priser og Vedtægter.

Dokumentet downloades til din computer eller mobiltelefon og du kan nu læse det, når det passer dig. 

Bøvling Varmeværk - Huset

Vedtægter

Læs vedtægterne for Bøvling Varmeværk

Download dokument

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Læs om de forskellige regler for forbrugerne af Bøvling Varmeværk

Download dokument
Bøvling Varmeværk - Fjernevarme huset

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering    

Læs om de tekniske bestemmelser for brugerne af Bøvling Varmeværk

Download dokument